BRO CERNYW

Cyngor Cymuned

Community Council

Cymdeithas Hanes Bro Cernyw

Swyddogion:

Cadeirydd Mr Morus Jones  
Ysgrifennydd Elwen M Owen 01745 860333
Trysorydd: Ifor G Edwards 01745 860670

Cyflwynwyd Mr Gareth Roberts (ar y dde) o Fenter Fachwen gan Morus Jones, y cadeirydd i’r Gymdeithas Hanes nos Fercher Mawrth 15fed i drafod ei waith fel ditectif yn chwilio am wybodaeth a hanesion am yr ardaloedd o’i gwmpas. Mae yn gwneud hyn drwy luniau a dogfennau hen a sgwrsio efo pobl yr ardal. Yna cael arddangosfa o’r holl waith mewn gwhanol ardaloedd. Roedd pawb wedi mwynhau’r sgwrs yn fawr a diolchwyd iddo gan Emrys. Ifor edd yng ngofal y baned.

 

 

Rhaglen

Y cyfarfodydd i’w cynnal yng Nghanolfan Bro Cernyw, Llangernyw am 7.30 yh.

Codir tâl o £3 am bob darlith fydd yn cynnwys paned.

Hydref 2022
19
Dydd Mercher
19:30
Cymdeithas Hanes Bro Cernyw
Wiliam Morgan - y dyn a’r cyfieithydd
Sgwrs gan Eryl Owain, Penmachno
Canolfan Bro Cernyw, Llangernyw
Tachwedd 2022
16
Dydd Mercher
19:30
Cymdeithas Hanes Bro Cernyw
Effaith pandemig 1918 (y ffliw Sbaenaidd) ar gymunedau Cymru
Sgwrs gan Charles Roberts, Llannefydd
Canolfan Bro Cernyw, Llangernyw
Chwefror 2023
15
Dydd Mercher
19:30
Cymdeithas Hanes Bro Cernyw
Gwên yn y gwaith
Sgwrs gan Dyfrig H Roberts, Bae Colwyn
Canolfan Bro Cernyw, Llangernyw
Mawrth 2023
15
Dydd Mercher
19:30
Cymdeithas Hanes Bro Cernyw
*
Sgwrs gan Gareth Roberts, Menter Fachwen
Canolfan Bro Cernyw, Llangernyw

Mae'r prosiect yma wedi ei gyllido trwy'r Cynllun Datblygu Gwledig gydag arian yr UE a Llywodraeth Cymru