BRO CERNYW

Cyngor Cymuned

Community Council

Cymdeithas Hanes Bro Cernyw

Y cyfarfodydd i’w cynnal yng Nghanolfan Bro Cernyw, Llangernyw am 7.30 yh.

Codir tâl o £3 am bob darlith fydd yn cynnwys paned.

Swyddogion:

Cadeirydd Heulwen A Roberts 01745 860648
Ysgrifennydd Elwen M Owen 01745 860333
Trysorydd: Ifor G Edwards 01745 860670

Rhaglen

Medi 2019
12
Dydd Iau
19:30
Cymdeithas Hanes Bro Cernyw
Hanes a chanu ei ganeuon o’r 60au a’r 70au
Sgwrs gan DAFYDD IWAN. Noddir gan 'Noson Allan', Cyngor y Celfyddydau
Canolfan Bro Cernyw
17
Dydd Mawrth
19:30
Cymdeithas Hanes Bro Cernyw
Sganio Lluniau
Croeso i chi ddod a hen luniau a dogfennau i'w sganio
Canolfan Bro Cernyw
Hydref 2019
05
Dydd Sadwrn
12:30
Cymdeithas Hanes Bro Cernyw
Ymweliad â Chonwy
Gyda Rhian Jones
Cwr wrth Canolfan Bro Cernyw am 12:30
10
Dydd Iau
19:30
Cymdeithas Hanes Bro Cernyw
Strydoedd Lerpwl
Sgwrs gan Frank Green
Canolfan Bro Cernyw
15
Dydd Mawrth
19:30
Cymdeithas Hanes Bro Cernyw
Sganio Lluniau
Croeso i chi ddod a hen luniau a dogfennau i'w sganio
Canolfan Bro Cernyw
Tachwedd 2019
14
Dydd Iau
19:30
Cymdeithas Hanes Bro Cernyw
Gorsaf Bŵer Dinorwig
Sgwrs gan Dyfrig Roberts
Canolfan Bro Cernyw
19
Dydd Mawrth
19:30
Cymdeithas Hanes Bro Cernyw
Sganio Lluniau
Croeso i chi ddod a hen luniau a dogfennau i'w sganio
Canolfan Bro Cernyw
Ionawr 2020
09
Dydd Iau
19:30
Cymdeithas Hanes Bro Cernyw
Brethyn Cartref
Pawb i ddod â rhywbeth diddorol. Hen gardiau post, llythyrau, dogfennau a.y.b.
Canolfan Bro Cernyw
21
Dydd Mawrth
19:30
Cymdeithas Hanes Bro Cernyw
Sganio Lluniau
Croeso i chi ddod a hen luniau a dogfennau i'w sganio
Canolfan Bro Cernyw
Chwefror 2020
18
Dydd Mawrth
19:30
Cymdeithas Hanes Bro Cernyw
Sganio Lluniau
Croeso i chi ddod a hen luniau a dogfennau i'w sganio
Canolfan Bro Cernyw
Mawrth 2020
12
Dydd Iau
19:30
Cymdeithas Hanes Bro Cernyw
Y Twrch Daear
Sgwrs gan Trefor Lewis
Canolfan Bro Cernyw
Mai 2020
14
Dydd Iau
19:30
Cymdeithas Hanes Bro Cernyw
Cyfarfod Blynyddol a Threfnu Rhaglen

Canolfan Bro Cernyw

Mae'r prosiect yma wedi ei gyllido trwy'r Cynllun Datblygu Gwledig gydag arian yr UE a Llywodraeth Cymru