BRO CERNYW

Cyngor Cymuned

Community Council

Aelodau

O'r chwith, Cefn: Diane Roberts, Mark Davies, Jane Roberts, Sara Thomas, Ann Vaughan, Gwydion Jones
Blaen: Euros Williams, Clwyd Roberts, Einir Williams, Catrin Griffiths (Clerc)

Myrddin Davies

Dyma rhestr o Gysylltiadau Personol sydd wedi eu datgan.

Cadeirydd:
Clwyd Roberts
Gwern Crugyn
Fedwen Arian
Llangernyw
LL22 8PQ
01745 860320
Is-gadeirydd:
Einir Williams
Y Bwthyn
Gwytherin
LL22 8YE
01745 860190
Gwydion A Jones Tyn y Ffynnon
Pandy Tudur
LL22 8UL
01745 860267
Diane M Roberts Tan y Gorwel
Llangernyw
LL22 8RE
01745 860423
Ann O Vaughan Bryn Gwylan
Llangernyw
LL22 8PF
01745 860696
Mark Davies 17 Glan Collen
Llangernyw
LL22 8PW
07733 384864
Myrddin Davies Nant y Wrach Bach
Llanrwst LL26 0NR
Sara Thomas Cefn Ffynnon
Pandy Tudur
Abergele
LL22 8UN
Cynghorydd Sir:
Austin Roberts
Tal y Cafn
01492 650541
Clerc:
Catrin Griffiths
Llanerch
Llangernyw
Abergele LL22 8RL
07833166487

Mae'r prosiect yma wedi ei gyllido trwy'r Cynllun Datblygu Gwledig gydag arian yr UE a Llywodraeth Cymru