BRO CERNYW

Cyngor Cymuned

Community Council

Ar ran pwyllgor Menter Bro Cernyw carem roi y datganiad yma:

Fel rydych yn gwybod mae holl doiledau cyhoeddus Cyngor Sir Conwy wedi eu cau dros gyfnod y Corvid 9. Pasiwyd gan bwyllgor Menter Bro Cernyw y buasem ninnau yn cau rhai Llangernyw hefyd. Ar Fawrth 23ain clowyd y ddau doiled. Mae'r holl wirfoddolwyr wedi bod yn hunan ynysu ac heb fod yn agos i'r toiledau ers hynny. Yn anffodus ddydd Iau Ebrill 23ain cafwyd ar wybod fod drws toiled y dynion ar agor. Aeth un o'r gwirfoddolwyr i'w gau am 1.30pm. Yna am 4.00pm roedd ar agor eto. Nid ydym yn gwybod pwy sydd yn gyfrifol am hyn na sut mae wedi cael ei agor. Roedd y toiled yn afiach. Mae'r heddlu wedi cael gwybod am y digwyddiad ac maent yn edrych i mewn i'r sefyllfa.