BRO CERNYW

Cyngor Cymuned

Community Council

Merched Y Wawr, Pandy Tudur

Mae Cangen Pandy Tudur yn cyfarfod ar y trydydd Nos Lun o’r mis yng Nghanolfan Pandy Tudur a’r cyfarfodydd yn dechrau am 7.30 pm

Swyddogion

Llywydd: Gwenda Vaughan (8603790)

Is-lywydd: Eirian Roberts (860425)

Ysgrifennydd: Mererid Jones (860658)

Is-Ysgrifennydd: Mair Davies (860465)

Trysorydd: Myfanwy Jones (01492 641851)

 

Rhaglen y tymor