BRO CERNYW

Cyngor Cymuned

Community Council

Digwyddiadau

Ebrill 2020
13
Dydd Llun
19:30
Merched Y Wawr, Llangernyw
Noson Grefft gydag Anwen Hughes, Prestatyn
Trefnu: Marian Williams, Raffl: Bethan Hywel, Paned: Bethan Jackson
Canolfan Bro Cernyw
18
Dydd Sadwrn
9:00
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Canolfan Ailgyrchu Symudol
Agor o 9 tan 11 y bore, pob trydydd dydd Sadwrn o'r mis.
Canolfan Bro Cernyw (Ysgol)
29
Dydd Mercher
19:30
Cyngor Cymuned Bro Cernyw
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus - croeso i bawb
Canolfan Gwytherin
Mai 2020
11
Dydd Llun
19:30
Merched Y Wawr, Llangernyw
Elfed a'i Ieir
Trefnu: Jen Roberts, Raffl: Helen Wanklyn, Paned: Eirlys Davies. CYFARFOD BLYNYDDOL
Canolfan Bro Cernyw
14
Dydd Iau
19:30
Cymdeithas Hanes Bro Cernyw
Cyfarfod Blynyddol a Threfnu Rhaglen

Canolfan Bro Cernyw
16
Dydd Sadwrn
9:00
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Canolfan Ailgyrchu Symudol
Agor o 9 tan 11 y bore, pob trydydd dydd Sadwrn o'r mis.
Canolfan Bro Cernyw (Ysgol)
20
Dydd Mercher
19:30
Cyngor Cymuned Bro Cernyw
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus - croeso i bawb
Canolfan Bro Cernyw
Mehefin 2020
08
Dydd Llun
19:30
Merched Y Wawr, Llangernyw
Trip i Llaeth y Llan, Llannefydd
Trefnu: Marian Williams, Raffl: Olwen Evans
Canolfan Bro Cernyw
20
Dydd Sadwrn
9:00
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Canolfan Ailgyrchu Symudol
Agor o 9 tan 11 y bore, pob trydydd dydd Sadwrn o'r mis.
Canolfan Bro Cernyw (Ysgol)
24
Dydd Mercher
19:30
Cyngor Cymuned Bro Cernyw
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus - croeso i bawb
Canolfan Pandy Tudur
Gorffenaf 2020
15
Dydd Mercher
19:30
Cyngor Cymuned Bro Cernyw
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus - croeso i bawb
Canolfan Gwytherin
18
Dydd Sadwrn
9:00
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Canolfan Ailgyrchu Symudol
Agor o 9 tan 11 y bore, pob trydydd dydd Sadwrn o'r mis.
Canolfan Bro Cernyw (Ysgol)
Awst 2020
15
Dydd Sadwrn
9:00
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Canolfan Ailgyrchu Symudol
Agor o 9 tan 11 y bore, pob trydydd dydd Sadwrn o'r mis.
Canolfan Bro Cernyw (Ysgol)
29
Dydd Sadwrn
14:30
Cymdeithas Arddio Llangernyw
Sioe Blynyddol Llangernyw, rhif 175
Sioe arddio blynyddol - www.llangernyw.org.uk/sioe
Canolfan Bro Cernyw
Medi 2020
19
Dydd Sadwrn
9:00
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Canolfan Ailgyrchu Symudol
Agor o 9 tan 11 y bore, pob trydydd dydd Sadwrn o'r mis.
Canolfan Bro Cernyw (Ysgol)
30
Dydd Mercher
19:30
Cyngor Cymuned Bro Cernyw
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus - croeso i bawb
Canolfan Bro Cernyw
Hydref 2020
08
Dydd Iau
19:30
Cymdeithas Hanes Bro Cernyw
cyfarfod

Canolfan Bro Cernyw
17
Dydd Sadwrn
9:00
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Canolfan Ailgyrchu Symudol
Agor o 9 tan 11 y bore, pob trydydd dydd Sadwrn o'r mis.
Canolfan Bro Cernyw (Ysgol)
21
Dydd Mercher
19:30
Cyngor Cymuned Bro Cernyw
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus - croeso i bawb
Canolfan Pandy Tudur
Tachwedd 2020
25
Dydd Mercher
19:30
Cyngor Cymuned Bro Cernyw
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus - croeso i bawb
Canolfan Gwytherin
Rhagfyr 2020
16
Dydd Mercher
19:30
Cyngor Cymuned Bro Cernyw
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus - croeso i bawb
Canolfan Bro Cernyw

Mae'r prosiect yma wedi ei gyllido trwy'r Cynllun Datblygu Gwledig gydag arian yr UE a Llywodraeth Cymru