BRO CERNYW

Cyngor Cymuned

Community Council

Gwasanaethau Bws

Allwch lawrforio amserlen bwsys lleol o wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Dyma grynodeb o'r amserlen gwasanaethau sy'n dod i Langernyw, Phandy Tudur neu Gwytherin o 26 Mai 2015. Ond gwelwch y linc uchod i gadarnhau'r amserau.

Llanfair Talhaiarn - Llangernyw - Llanrwst (42)

Dydd Llun - Dydd Sadwrn

Abergele - Llanfair Talhairn (43)

Abergele 09:46 13:46
llanfair Talhaiarn 10:14 14:14

Llanfair Talhaiarn - Llanrwst (42)

Llanfair Talhaiarn 10:20 14:20
Llansanan 10:30 14:30
Llangernyw 10:42 14:42
Llanrwst 11:00 15:00

 

Llanrwst - Llangernyw - Llanfair Talhaiarn (42)

Dydd Llun - Dydd Sadwrn
Llanrwst 09:30 13:30
Llangernyw 09:48 13:48
Llansannan 10:00 14:01
Llanfair Talhaiarn 10:10 14:10

Lanfair Talhaiarn - Abergele (43)

Llanfair Talhaiarn 10:15 14:15
Abergele 10:37 14:37

 

Llanrwst - Pandy Tudur - Gwytherin (68C)

Dyddiau Llun a Mercher (heblaw gwyliau cyhoeddys)
Llanrwst 13:15
Pandy Tudur G
Gwytherin G

G - yn galw ar gais i'r gyrrwr

Gwytherin - Pandy Tudur - Llanrwst (68C)

Dyddiau Llun a Mercher (heblaw gwyliau cyhoeddus)
Gwytherin 10:20
Pandy Tudur 10:26
 Llanrwst 10:37

Mae'r prosiect yma wedi ei gyllido trwy'r Cynllun Datblygu Gwledig gydag arian yr UE a Llywodraeth Cymru