BRO CERNYW

Cyngor Cymuned

Community Council

Amgueddfa Syr Henry Jones

Bydd Amgueddfa Syr Henry Jones yn agor dros dymor yr Haf ar Mai 26ain gyda’r arddangosfa “Dwr - Melinau, Pontydd ac Afonydd”.

Bydd mynediad am ddim i’r Cwm eto eleni, ond derbyniwn roddion yn ddiolchgar, os dymunwch gyfranu, tuag at redeg yr amgueddfa.

Amserau Agor

Mis Mai tan Mis Medi:

Dydd Iau, Gwener a Sadwrn o 14.00 tan 16.00

Mynediad am Ddim

Derbynir rhoddion tuag at yr Amgueddfa.

Arddangosfeydd a Digwyddiadau Eleni

Mai 2018
26
Dydd Sadwrn
14:00
Amgueddfa Syr Henry Jones
Dwr - Melinau, Pontydd, ac Afonydd
Arddangosfa ar agor Dydd Iau, Gwener a Sadwrn rhwng 2 a 4pm tan 27 Gorffenaf
Amgueddfa'r Cwm
Gorffenaf 2018
28
Dydd Sadwrn
14:00
Amgueddfa Syr Henry Jones
Ail Ryfel Byd
Arddangosfa ar agor Dydd Iau, Gwener a Sadwrn rhwng 2 a 4pm tan 30 Medi
Amgueddfa'r Cwm
Medi 2018
08
Dydd Sadwrn
14:00
Amgueddfa Syr Henry Jones
'Drysau Agored'
Diwrnod agored, 2 - 5pm.
Amgueddfa'r Cwm

Gwelwch wefan yr amguedfa ei hun.

Hefyd mae wybodaeth am yr amgeueddfa ar y BBC, Gwefan Sir Conwy a.y.y.

Arddangosfa am Mr John Hughes

Agorwyd yr arddangosfa am Mr John Hughes, Y Graig, dydd Sadwrn 22 Gorffenaf. Dyma rhai o'r lluniau (cliciwch ar unrhyw lun i weld delwedd mwy):