BRO CERNYW

Cyngor Cymuned

Community Council

Canolfan Gymdeithasol Gwytherin

Costau Hurio'r Ganolfan

Ystafell gyfarfod fechan .............................. £10
Ystafell gyfarfod fechan a chegin ................. £15
Neuadd .................................................... £15
Neuadd a chegin .......................................
£20
Yr adeilad cyfan ........................................
£25
Cegin a thoiledau ......................................
£10

Am fwy o wybodaeth, neu i hurio'r ganolfan, cysylltwch â:

Carys Wyn Thomas, 01745 860655 / 07789 463335

Mae'r prosiect yma wedi ei gyllido trwy'r Cynllun Datblygu Gwledig gydag arian yr UE a Llywodraeth Cymru