BRO CERNYW

Cyngor Cymuned

Community Council

Capel Bethabara

Adeiladwyd Capel Bedyddwyr Bethabara yn 1830 ac ei ail-adeiladwyd yn 1871. Mae'r adeilad presenol o 1871.

Suliadur Bethabara

Hydref 2023
15
Dydd Sûl
14:00
Capel Bethabara
Gwasanaeth
gyda y Parch. Ifor ap Gwilym
Capel Bethabara
Tachwedd 2023
05
Dydd Sûl
14:00
Capel Bethabara
Gwasanaeth
gyda Mr Gwyn Evans
Capel Bethabara
19
Dydd Sûl
14:00
Capel Bethabara
Gwasanaeth
gyda y Parch Tecwyn Ifan
Capel Bethabara
Rhagfyr 2023
10
Dydd Sûl
14:00
Capel Bethabara
Gwasanaeth
gyda y Parch. Aneurin Owen
Capel Bethabara

Mae'r prosiect yma wedi ei gyllido trwy'r Cynllun Datblygu Gwledig gydag arian yr UE a Llywodraeth Cymru