BRO CERNYW

Cyngor Cymuned

Community Council

Datgan Cysylltiad

Cofrestr Datgan Cysylltiad Aelodau 2017/18

Cynghorwr Cyfarfod y Cyngor Eitem Agenda Manylion Penderfyniad
Einir Williams 1988 7a Materion Cynllunio Perthynas i'r ymgeisydd Ddim gadael y cyfarfod - cais wedi ei dynnu yn ôl
Einir Williams 1988 9a Swydd y Clerc Perthynas i'r ymgeisydd Ddim yn rhagfarnllyd - am gymryd rhan yn y drafodaeth
Einir Williams 1421 12a Materion Cynllunio Perthynas i'r ymgeisydd Y cysylltiad yn un rhagfarnllyd, felly am adael y cyfarfod
Gwyn Williams 1421 12c Materion Cynllunio Cysylltiad busnes Y cysylltiad yn un rhagfarnllyd, felly am adael y cyfarfod
Gwydion A Jones 1421 12c Materion Cynllunio Rhentu Ty Y cysylltiad yn un rhagfarnllyd, felly am adael y cyfarfod
Ann O Vaughan 1411 7ch a 7d Materion Cynllunio Cyd-berchennog Y cysylltiad yn un rhagfarnllyd, felly am adael y cyfarfod
Ann O Vaughan 1992 11. Anfoneb i mewn am gostau Ad-daliad am gostau am flodau Dim gadael y cyfarfod - ad-daliad yn unig.
Ann O Vaughan 1992 4.5.7. Cais cynllunio Bryn Gwylan Byw yn yr adeilad Ni drafodwyd y cais gan nad oedd gwaith papur na rhybydd wedi ei dderbyn or Sir.
Garffild Lloyd Lewis 1993 4.5.3. 0/44654 Cae Ffynnon Pandy Tudur (Dylid fod yn Cefn Ffynnon) wedi bod yn cynghori’r ymgeiswyr hefo’i cais. Dim gadael y cyfarfod- cais wedi ei dynnu nôl
Emlyn Williams 1993 4.5.3. 0/44654 Cae Ffynnon Pandy Tudur (Dylid fod yn Cefn Ffynnon) Perthynas i'r ymgeisydd Dim gadael y cyfarfod- cais wedi ei dynnu nôl

Mae'r prosiect yma wedi ei gyllido trwy'r Cynllun Datblygu Gwledig gydag arian yr UE a Llywodraeth Cymru