BRO CERNYW

Cyngor Cymuned

Community Council

Datgan Cysylltiad

Cofrestr Datgan Cysylltiad Aelodau

Cynghorwr Cyfarfod y Cyngor Eitem Agenda Manylion Rheswm
Einir Williams 2023-06-28 19:30:00 6.2 Perthynas
Ann O Vaughan 2023-05-25 19:30:00 7.1
Einir Williams 2023-04-26 19:30:00 5.2 & 5.3
Sara Thomas 2023-04-26 19:30:00 5.3
Ann O Vaughan 2023-03-29 19:30:00 6.3
Ann O Vaughan 2022-05-18 19:30:00 7.3
Ann O Vaughan 2022-05-04 19:30:00 6.3 Taliad Aros yn y cyfarfod
Einir Williams 2022-06-29 19:30:00 8.1 Gadael y cyfarfod
Ann O Vaughan 2022-05-25 19:30:00 3
Ann O Vaughan 2022-03-30 19:30:00 6.2
Ann O Vaughan 2022-02-23 19:30:00 8.1
Ann O Vaughan 2022-01-19 19:30:00 7.1
Ann O Vaughan 2021-06-28 19:30:00 7.1
Ann O Vaughan 2021-11-24 19:30:00 7.1
Gwydion A Jones 2021-10-27 19:30:00 6.5 Materion Cynllunio Gadael y cyfarfod
Garffild Ll Lewis 2021-06-23 19:30:00 5.2 - Materion cynllunio
Ann O Vaughan 2021-06-23 19:30:00 7.1 Gadael y cyfarfod
Gwynfor Davies 2020-06-03 19:30:00 3.7 - Materion Cynllunio Gadael y cyfarfod
Elen Hâf Edwards 2020-05-27 19:30:00 5
Ann O Vaughan 2020-02-26 19:30:00 11
Elen Hâf Edwards 2019-10-23 19:30:00 7.3 - Swyddogaethau'r Cynghorwyr Yn rhinwedd ei swydd
Ann O Vaughan 2018-02-06 19:30:00 11. Anfoneb i mewn am gostau Ad-daliad am gostau am flodau Dim gadael y cyfarfod - ad-daliad yn unig.
Ann O Vaughan 2018-02-06 19:30:00 4.5.7. Cais cynllunio Bryn Gwylan Byw yn yr adeilad Ni drafodwyd y cais gan nad oedd gwaith papur na rhybydd wedi ei dderbyn or Sir.
Austin Roberts 2018-02-06 19:30:00 4.5.3. 0/44654 Cae Ffynnon Pandy Tudur (Dylid fod yn Cefn Ffynnon) wedi bod yn cynghori’r ymgeiswyr hefo’i cais. Dim gadael y cyfarfod- cais wedi ei dynnu nôl
Emlyn Williams 2018-02-06 19:30:00 4.5.3. 0/44654 Cae Ffynnon Pandy Tudur (Dylid fod yn Cefn Ffynnon) Perthynas i'r ymgeisydd Dim gadael y cyfarfod- cais wedi ei dynnu nôl
Einir Williams 2017-06-28 19:30:00 7a Materion Cynllunio Perthynas i'r ymgeisydd Ddim gadael y cyfarfod - cais wedi ei dynnu yn ôl
Einir Williams 2017-06-28 19:30:00 9a Swydd y Clerc Perthynas i'r ymgeisydd Ddim yn rhagfarnllyd - am gymryd rhan yn y drafodaeth
Einir Williams 2017-05-22 19:30:00 12a Materion Cynllunio Perthynas i'r ymgeisydd Y cysylltiad yn un rhagfarnllyd, felly am adael y cyfarfod
Gwyn Williams 2017-05-22 19:30:00 12c Materion Cynllunio Cysylltiad busnes Y cysylltiad yn un rhagfarnllyd, felly am adael y cyfarfod
Gwydion A Jones 2017-05-22 19:30:00 12c Materion Cynllunio Rhentu Ty Y cysylltiad yn un rhagfarnllyd, felly am adael y cyfarfod
Ann O Vaughan 2017-04-26 19:30:00 7ch a 7d Materion Cynllunio Cyd-berchennog Y cysylltiad yn un rhagfarnllyd, felly am adael y cyfarfod

Mae'r prosiect yma wedi ei gyllido trwy'r Cynllun Datblygu Gwledig gydag arian yr UE a Llywodraeth Cymru