BRO CERNYW

Cyngor Cymuned

Community Council

Digwyddiadau

Tachwedd 2019
11
Dydd Llun
18:15
Ffit Conwy
Hyfforddiant HIIT
Talu-wrth-fynd: £6/sesiwn. Aelodaeth Gwledig: £20/mis
Canolfan Bro Cernyw
11
Dydd Llun
19:00
Ffit Conwy
Pilates
Talu-wrth-fynd: £6/sesiwn. Aelodaeth Gwledig: £20/mis
Canolfan Bro Cernyw
11
Dydd Llun
19:30
Merched Y Wawr, Llangernyw
Parti Tropics efo Laura Jen
Trefnu: Ellen, Raffl: Ellen, Paned: Carol Williams
Canolfan Bro Cernyw
14
Dydd Iau
19:30
Cymdeithas Hanes Bro Cernyw
Gorsaf Bŵer Dinorwig
Sgwrs gan Dyfrig Roberts
Canolfan Bro Cernyw
16
Dydd Sadwrn
9:00
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Canolfan Ailgyrchu Symudol
Agor o 9 tan 11 y bore, pob trydydd dydd Sadwrn o'r mis.
Canolfan Bro Cernyw (Ysgol)
18
Dydd Llun
18:15
Ffit Conwy
Hyfforddiant HIIT
Talu-wrth-fynd: £6/sesiwn. Aelodaeth Gwledig: £20/mis
Canolfan Bro Cernyw
18
Dydd Llun
19:00
Ffit Conwy
Pilates
Talu-wrth-fynd: £6/sesiwn. Aelodaeth Gwledig: £20/mis
Canolfan Bro Cernyw
19
Dydd Mawrth
19:30
Cymdeithas Hanes Bro Cernyw
Sganio Lluniau
Croeso i chi ddod a hen luniau a dogfennau i'w sganio
Canolfan Bro Cernyw
25
Dydd Llun
18:15
Ffit Conwy
Hyfforddiant HIIT
Talu-wrth-fynd: £6/sesiwn. Aelodaeth Gwledig: £20/mis
Canolfan Bro Cernyw
25
Dydd Llun
19:00
Ffit Conwy
Pilates
Talu-wrth-fynd: £6/sesiwn. Aelodaeth Gwledig: £20/mis
Canolfan Bro Cernyw
27
Dydd Mercher
19:30
Cyngor Cymuned Bro Cernyw
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus - croeso i bawb
Canolfan Bro Cernyw
30
Dydd Sadwrn
12:00
Canolfan Gymunedol Bro Cernyw
Cinio Nadolig i bobl dros 60
Archebwch eich lle efo Eirian Morris ar 860 283 os gwelwch yn dda.
Canolfan Bro Cernyw
Rhagfyr 2019
02
Dydd Llun
18:15
Ffit Conwy
Hyfforddiant HIIT
Talu-wrth-fynd: £6/sesiwn. Aelodaeth Gwledig: £20/mis
Canolfan Bro Cernyw
02
Dydd Llun
19:00
Ffit Conwy
Pilates
Talu-wrth-fynd: £6/sesiwn. Aelodaeth Gwledig: £20/mis
Canolfan Bro Cernyw
09
Dydd Llun
18:15
Ffit Conwy
Hyfforddiant HIIT
Talu-wrth-fynd: £6/sesiwn. Aelodaeth Gwledig: £20/mis
Canolfan Bro Cernyw
09
Dydd Llun
19:00
Ffit Conwy
Pilates
Talu-wrth-fynd: £6/sesiwn. Aelodaeth Gwledig: £20/mis
Canolfan Bro Cernyw
09
Dydd Llun
19:30
Merched Y Wawr, Llangernyw
Swper Nadolig
Trefnu: Eleri Roberts, Raffl: Eirlys Davies
Canolfan Bro Cernyw
16
Dydd Llun
18:15
Ffit Conwy
Hyfforddiant HIIT
Talu-wrth-fynd: £6/sesiwn. Aelodaeth Gwledig: £20/mis
Canolfan Bro Cernyw
16
Dydd Llun
19:00
Ffit Conwy
Pilates
Talu-wrth-fynd: £6/sesiwn. Aelodaeth Gwledig: £20/mis
Canolfan Bro Cernyw
18
Dydd Mercher
19:30
Cyngor Cymuned Bro Cernyw
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus - croeso i bawb
Canolfan Pandy Tudur
18
Dydd Mercher
19:30
Canolfan Gymunedol Bro Cernyw
Gyrfa Chwist
Mynedfa £2 - Gwobrau Ardderchog - Te, coffi, teisenau cartref
Canolfan Bro Cernyw
21
Dydd Sadwrn
9:00
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Canolfan Ailgyrchu Symudol
Agor o 9 tan 11 y bore, pob trydydd dydd Sadwrn o'r mis.
Canolfan Bro Cernyw (Ysgol)
23
Dydd Llun
18:15
Ffit Conwy
Hyfforddiant HIIT
Talu-wrth-fynd: £6/sesiwn. Aelodaeth Gwledig: £20/mis
Canolfan Bro Cernyw
23
Dydd Llun
19:00
Ffit Conwy
Pilates
Talu-wrth-fynd: £6/sesiwn. Aelodaeth Gwledig: £20/mis
Canolfan Bro Cernyw
30
Dydd Llun
18:15
Ffit Conwy
Hyfforddiant HIIT
Talu-wrth-fynd: £6/sesiwn. Aelodaeth Gwledig: £20/mis
Canolfan Bro Cernyw
30
Dydd Llun
19:00
Ffit Conwy
Pilates
Talu-wrth-fynd: £6/sesiwn. Aelodaeth Gwledig: £20/mis
Canolfan Bro Cernyw
Ionawr 2020
06
Dydd Llun
18:15
Ffit Conwy
Hyfforddiant HIIT
Talu-wrth-fynd: £6/sesiwn. Aelodaeth Gwledig: £20/mis
Canolfan Bro Cernyw
06
Dydd Llun
19:00
Ffit Conwy
Pilates
Talu-wrth-fynd: £6/sesiwn. Aelodaeth Gwledig: £20/mis
Canolfan Bro Cernyw
09
Dydd Iau
19:30
Cymdeithas Hanes Bro Cernyw
Brethyn Cartref
Pawb i ddod â rhywbeth diddorol. Hen gardiau post, llythyrau, dogfennau a.y.b.
Canolfan Bro Cernyw
13
Dydd Llun
18:15
Ffit Conwy
Hyfforddiant HIIT
Talu-wrth-fynd: £6/sesiwn. Aelodaeth Gwledig: £20/mis
Canolfan Bro Cernyw
13
Dydd Llun
19:00
Ffit Conwy
Pilates
Talu-wrth-fynd: £6/sesiwn. Aelodaeth Gwledig: £20/mis
Canolfan Bro Cernyw
13
Dydd Llun
19:30
Merched Y Wawr, Llangernyw
Brethyn Cartref
Trefnu: Ellen, Raffl: Meinir Roberts, Paned: Menna Williams
Canolfan Bro Cernyw
18
Dydd Sadwrn
9:00
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Canolfan Ailgyrchu Symudol
Agor o 9 tan 11 y bore, pob trydydd dydd Sadwrn o'r mis.
Canolfan Bro Cernyw (Ysgol)
20
Dydd Llun
18:15
Ffit Conwy
Hyfforddiant HIIT
Talu-wrth-fynd: £6/sesiwn. Aelodaeth Gwledig: £20/mis
Canolfan Bro Cernyw
20
Dydd Llun
19:00
Ffit Conwy
Pilates
Talu-wrth-fynd: £6/sesiwn. Aelodaeth Gwledig: £20/mis
Canolfan Bro Cernyw
21
Dydd Mawrth
19:30
Cymdeithas Hanes Bro Cernyw
Sganio Lluniau
Croeso i chi ddod a hen luniau a dogfennau i'w sganio
Canolfan Bro Cernyw
27
Dydd Llun
18:15
Ffit Conwy
Hyfforddiant HIIT
Talu-wrth-fynd: £6/sesiwn. Aelodaeth Gwledig: £20/mis
Canolfan Bro Cernyw
27
Dydd Llun
19:00
Ffit Conwy
Pilates
Talu-wrth-fynd: £6/sesiwn. Aelodaeth Gwledig: £20/mis
Canolfan Bro Cernyw
Chwefror 2020
03
Dydd Llun
18:15
Ffit Conwy
Hyfforddiant HIIT
Talu-wrth-fynd: £6/sesiwn. Aelodaeth Gwledig: £20/mis
Canolfan Bro Cernyw
03
Dydd Llun
19:00
Ffit Conwy
Pilates
Talu-wrth-fynd: £6/sesiwn. Aelodaeth Gwledig: £20/mis
Canolfan Bro Cernyw
10
Dydd Llun
18:15
Ffit Conwy
Hyfforddiant HIIT
Talu-wrth-fynd: £6/sesiwn. Aelodaeth Gwledig: £20/mis
Canolfan Bro Cernyw
10
Dydd Llun
19:00
Ffit Conwy
Pilates
Talu-wrth-fynd: £6/sesiwn. Aelodaeth Gwledig: £20/mis
Canolfan Bro Cernyw
10
Dydd Llun
19:30
Merched Y Wawr, Llangernyw
Bargen o Siop Elusen
Trefnu: Gwenan Davies, Raffl: Beryl Jones, Paned: Ruth Davies
Canolfan Bro Cernyw
15
Dydd Sadwrn
9:00
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Canolfan Ailgyrchu Symudol
Agor o 9 tan 11 y bore, pob trydydd dydd Sadwrn o'r mis.
Canolfan Bro Cernyw (Ysgol)
17
Dydd Llun
18:15
Ffit Conwy
Hyfforddiant HIIT
Talu-wrth-fynd: £6/sesiwn. Aelodaeth Gwledig: £20/mis
Canolfan Bro Cernyw
17
Dydd Llun
19:00
Ffit Conwy
Pilates
Talu-wrth-fynd: £6/sesiwn. Aelodaeth Gwledig: £20/mis
Canolfan Bro Cernyw
18
Dydd Mawrth
19:30
Cymdeithas Hanes Bro Cernyw
Sganio Lluniau
Croeso i chi ddod a hen luniau a dogfennau i'w sganio
Canolfan Bro Cernyw
Mawrth 2020
09
Dydd Llun
19:30
Merched Y Wawr, Llangernyw
Swper Gwyl Ddewi
Trefnu: Y Swyddogion a’r Pwyllgor Bwyd, Raffl: Eirian Williams
Canolfan Bro Cernyw
12
Dydd Iau
19:30
Cymdeithas Hanes Bro Cernyw
Y Twrch Daear
Sgwrs gan Trefor Lewis
Canolfan Bro Cernyw
21
Dydd Sadwrn
9:00
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Canolfan Ailgyrchu Symudol
Agor o 9 tan 11 y bore, pob trydydd dydd Sadwrn o'r mis.
Canolfan Bro Cernyw (Ysgol)
Ebrill 2020
13
Dydd Llun
19:30
Merched Y Wawr, Llangernyw
Noson Grefft gydag Anwen Hughes, Prestatyn
Trefnu: Marian Williams, Raffl: Bethan Hywel, Paned: Bethan Jackson
Canolfan Bro Cernyw
18
Dydd Sadwrn
9:00
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Canolfan Ailgyrchu Symudol
Agor o 9 tan 11 y bore, pob trydydd dydd Sadwrn o'r mis.
Canolfan Bro Cernyw (Ysgol)
Mai 2020
11
Dydd Llun
19:30
Merched Y Wawr, Llangernyw
Elfed a'i Ieir
Trefnu: Jen Roberts, Raffl: Helen Wanklyn, Paned: Eirlys Davies. CYFARFOD BLYNYDDOL
Canolfan Bro Cernyw
14
Dydd Iau
19:30
Cymdeithas Hanes Bro Cernyw
Cyfarfod Blynyddol a Threfnu Rhaglen

Canolfan Bro Cernyw
16
Dydd Sadwrn
9:00
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Canolfan Ailgyrchu Symudol
Agor o 9 tan 11 y bore, pob trydydd dydd Sadwrn o'r mis.
Canolfan Bro Cernyw (Ysgol)
Mehefin 2020
08
Dydd Llun
19:30
Merched Y Wawr, Llangernyw
Trip i Llaeth y Llan, Llannefydd
Trefnu: Marian Williams, Raffl: Olwen Evans
Canolfan Bro Cernyw
20
Dydd Sadwrn
9:00
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Canolfan Ailgyrchu Symudol
Agor o 9 tan 11 y bore, pob trydydd dydd Sadwrn o'r mis.
Canolfan Bro Cernyw (Ysgol)
Gorffenaf 2020
18
Dydd Sadwrn
9:00
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Canolfan Ailgyrchu Symudol
Agor o 9 tan 11 y bore, pob trydydd dydd Sadwrn o'r mis.
Canolfan Bro Cernyw (Ysgol)
Awst 2020
15
Dydd Sadwrn
9:00
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Canolfan Ailgyrchu Symudol
Agor o 9 tan 11 y bore, pob trydydd dydd Sadwrn o'r mis.
Canolfan Bro Cernyw (Ysgol)
29
Dydd Sadwrn
14:30
Cymdeithas Arddio Llangernyw
Sioe Blynyddol Llangernyw, rhif 175
Sioe arddio blynyddol - www.llangernyw.org.uk/sioe
Canolfan Bro Cernyw
Medi 2020
19
Dydd Sadwrn
9:00
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Canolfan Ailgyrchu Symudol
Agor o 9 tan 11 y bore, pob trydydd dydd Sadwrn o'r mis.
Canolfan Bro Cernyw (Ysgol)
Hydref 2020
08
Dydd Iau
19:30
Cymdeithas Hanes Bro Cernyw
cyfarfod

Canolfan Bro Cernyw
17
Dydd Sadwrn
9:00
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Canolfan Ailgyrchu Symudol
Agor o 9 tan 11 y bore, pob trydydd dydd Sadwrn o'r mis.
Canolfan Bro Cernyw (Ysgol)

Mae'r prosiect yma wedi ei gyllido trwy'r Cynllun Datblygu Gwledig gydag arian yr UE a Llywodraeth Cymru