BRO CERNYW

Cyngor Cymuned

Community Council

Digwyddiadau

Medi 2023
27
Dydd Mercher
19:30
Cyngor Cymuned Bro Cernyw
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Festri Pandy Tudur
Hydref 2023
15
Dydd Sûl
14:00
Capel Bethabara
Gwasanaeth
gyda y Parch. Ifor ap Gwilym
Capel Bethabara
25
Dydd Mercher
19:30
Cyngor Cymuned Bro Cernyw
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Canolfan Bro Cernyw (Estyniad)
Tachwedd 2023
05
Dydd Sûl
14:00
Capel Bethabara
Gwasanaeth
gyda Mr Gwyn Evans
Capel Bethabara
19
Dydd Sûl
14:00
Capel Bethabara
Gwasanaeth
gyda y Parch Tecwyn Ifan
Capel Bethabara
29
Dydd Mercher
19:30
Cyngor Cymuned Bro Cernyw
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Canolfan Gwytherin
Rhagfyr 2023
10
Dydd Sûl
14:00
Capel Bethabara
Gwasanaeth
gyda y Parch. Aneurin Owen
Capel Bethabara
13
Dydd Mercher
19:30
Cyngor Cymuned Bro Cernyw
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Festri Pandy Tudur

Mae'r prosiect yma wedi ei gyllido trwy'r Cynllun Datblygu Gwledig gydag arian yr UE a Llywodraeth Cymru