BRO CERNYW

Cyngor Cymuned

Community Council

Aelodau

Dyma rhestr o Gysylltiadau Personol sydd wedi eu datgan.

Cadeirydd:
Clwyd Roberts
Gwern Crugyn
Fedwen Arian
Llangernyw
LL22 8PQ
01745 860320
Is-gadeirydd:
Elen Hâf Edwards
Maes yr Hendre
Pentre Isa
Llangernyw
LL22 8PH
01745 860331
Einir Williams Y Bwthyn
Gwytherin
LL22 8YE
01745 860190
Gwyn Williams Ty Isa Cefn
Pandy Tudur
LL22 8UP
01745 860584
Gwydion A Jones Tyn y Ffynnon
Pandy Tudur
LL22 8UL
01745 860267
Gwynfor Davies Nant y Wrach Bach
Llanrwst LL26 0NR
01492 640369
Diane M Roberts Tan y Gorwel
Llangernyw
LL22 8RE
01745 860423
Ann O Vaughan Bryn Gwylan
Llangernyw
LL22 8PF
01745 860696
Emlyn Williams Llethr
Gwytherin
LL22 8YF
01745 860596
Mark Davies 17 Glan Collen
Llangernyw
LL22 8PW
07733 384864
Cynghorydd Sir:
Garffild Lloyd Lewis

Mae'r prosiect yma wedi ei gyllido trwy'r Cynllun Datblygu Gwledig gydag arian yr UE a Llywodraeth Cymru